Školení

Zpět

Přihláška na školení 02.08.2024, Kurz MEDIPOINT 2. 8. 2024 v 12:00 hod.

Základní údaje

účastník

*Na zadaný email Vám bude zaslána pozvánka s odkazem pro vstup na školení, resp. online test. Je nutné zadat funkční email, ke kterému máte kdykoliv přístup.
*Zadejte, prosím, telefon bez předvolby +420 a bez mezer (např. 987654321).

Informace, které nám předáváte, zpracováváme podle Zásad zpracování osobních údajů.

Obsah školení

Proškolení personálu a získání „Osvědčení o odborné způsobilosti prodejce vyhrazených léčiv“ je nezbytné pro zahájení a provozování prodeje vyhrazených léčivých přípravků v České republice. Úspěšný účastník kurzu obdrží vlastní certifikát, který jej opravňuje prodávat a manipulovat s vyhrazenými léčivými přípravky.

  1. Kompletní proces školení zaměstnanců zajišťuje společnost MEDIPOINT Services a.s. ve spolupráci s odbornými kapacitami z oboru farmacie a veterinárního lékařství.
  2. Poskytneme vám potřebné studijní materiály pro samostudium vašich zaměstnanců.
  3. Školení probíhá formou online přednášky, můžete jej tedy absolvovat doma či v práci, stejně jako kontrolní závěrečný test. Stačí k tomu jen zařízení (notebook, počítač, tablet) s možností reprodukce obrazu a zvuku a wi-fi připojení.
  4. Školení organizačně i technicky (prostory, občerstvení, projekční technika) zajišťuje společnost MEDIPOINT Services a.s.
  5. V případě velkého počtu zaměstnanců jednoho partnera (např. více poboček, hypermarkety apod.) je možné školení provádět ve vašich prostorách případně na základě Vámi požadovaného harmonogramu.
  6. Podmínkou pro přijetí do kurzu je věk nad 18 let, dosažené základní vzdělání, bezúhonnost a způsobilost k právním úkonům.

Staňte se naším partnerem

Zkontaktujte nás mailem

Informace, které nám předáváte, zpracováváme podle Zásad zpracování osobních údajů.

nebo

Telefonicky

Staňte se naším partnerem

+420 734 453 490

pro akcionáře Plyrs