Doprava zdarma od 1 000 Kč

30 dnů na vrácení zboží

Zákaznická linka: 552 304 134

Po - Pá od 8:00 - 18:00

Ochrana osobních údajů

Na tomto místě naleznete informace zejména o zpracování osobních údajů zákazníků nebo návštěvníků internetového obchodu MediPoint.

Totožnost a kontaktní údaje správce a provozovatele internetového obchodu MediPoint
ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen jako ZOOÚ) a ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen jako nařízení) a při nakládání s osobními údaji.

Správce osobních údajů je společnost TEMPORIS s.r.o., Za Hládkovem 676/20, Střešovice, 169 00 Praha 6, IČ: 038 673 15 (dále jen „MediPoint“ nebo „Správce“). Pro zajištění maximální ochrany osobních údajů po celou dobu zpracování jmenovala společnost TEMPORIS s.r.o. Pověřence pro ochranu osobních údajů paní Ing. Lucie Čepková.

Kontaktní údaje pro případ dotazů, žádostí nebo dalších náležitostí týkajících osobních údajů a zpracování:

 • adresa pro doručování: Za Hládkovem 676/20, Střešovice, 169 00 Praha 6
 • adresa elektronické pošty: dpo@medipoint.cz
 • telefon: +420 733 659 652

Dokument lze rolovat, nebo pomocí odkazu se dostanete na Vámi hledanou oblast.

 1. Co jsou osobní údaje
 2. Uživatelský účet
 3. Kupní smlouva
 4. Hromadný Newsletter
 5. Obchodní sdělení (Newsletter na míru)
 6. Zkvalitňování služeb (Heureka, Call centrum)
 7. Online poradna
 8. Cookies
 9. Zpracovatelé
 10. Práva subjektu osobních údajů
 11. Zabezpečení

1.   Co jsou osobní údaje

Zpracování osobních údajů je hodně široký pojem. Může to znamenat např. zaznamenání (uložení), změnu, vyhledání nebo předání osobních údajů jiným osobám (kde to zákon dovoluje). Přesně těmito způsoby MediPoint osobní údaje zpracovává.

Osobní údaje jsou ty údaje, které zákazník nebo uživatel dobrovolně poskytuje v rámci registrace uživatelského účtu nebo vyplnění objednávkového formuláře. Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které identifikují nebo mohou identifikovat konkrétní osobu.

Další osobní údaje, které získáváme automaticky v souvislosti s využíváním webové stránky, jsou informace, které získáme na základě souborů cookies, o jejichž existenci jsme Vás informovali při Vašem vstupu na webovou stránku.

2.   Uživatelský účet

Uživatelský účet slouží primárně pro snadnější objednávání zboží, sledování stavu objednávky a doručení faktury. Zákazník si zakládá účet sám.

Zpracovány budou kontaktní údaje uvedené ve formuláři (jméno, příjmení, e-mailová adresa, doručovací adresa, telefonní číslo) a dále osobní údaje ve formě nákupní historie. Zákazník má možnost sám údaje aktualizovat nebo doplňovat; za správnost údajů odpovídá Zákazník.

Výše jmenované údaje budou zpracovávány po celou dobu trvání účtu. Pokud nebude účet aktivně použit v posledních třech let, budou tyto osobní údaje vymazány.

V rámci účtu si může Zákazník nastavit, zda chce být informován o novinkách formou newsletteru. V případě, že Zákazník nemá zájem o zasílání těchto obchodních sdělení, budou jeho údaje ze zákaznického účtu využity pouze pro vyřizování jednotlivých objednávek a související úkony, případně další účely, pro které se souhlas zákazníka nevyžaduje.  Zákazník může svůj účet zrušit a to kontaktováním infolinky MediPoint (podpora@medipoint.cz). Zrušení je však možné až po úplném dokončení poslední objednávky.

3.   Kupní smlouva

Za účelem plnění kupní smlouvy zpracovává MediPoint osobní údaje Zákazníka / Kupujícího, a to v rozsahu nutném pro plnění kupní smlouvy (jméno a příjmení, doručovací adresa, e-mailová adresa, telefon a údaje ohledně zboží, fakturační údaje). Kupující tyto osobní údaje poskytuje během objednávání a převzetí zboží přímo, anebo prostřednictvím svého uživatelského účtu, pokud má účet zřízen. V případě, že Kupující nemá uživatelský účet, budou jeho osobní údaje zpracovány po dobu minimálně dvou let od uzavření kupní smlouvy resp. převzetí zboží (doba pro uplatnění reklamace); pokud nebude nutné zpracování pro další účely, které povoluje zákon (soudní spor). Po uplynutí této doby zpracování, budou údaje smazány. Pokud má Kupující uživatelský účet, platí doba zpracování osobních údajů stanovená pro uživatelský účet. Z plně anonymizovaných údajů, které již nejsou osobními údaji, MediPoint vytváří obchodní a marketingové statistiky ohledně nákupu produktů. Tyto anonymní statistiky může MediPoint poskytnout třetí straně.

4.   Hromadný Newsletter

MediPoint zasílá všem svým zákazníků, od kterých získal e-mailovou adresu nebo telefonní číslo v souvislosti se svou obchodní činností, hromadný Newsletter - tedy obchodní sdělení ohledně svého zboží a nabízených služeb, a to v souladu s § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Pokud si Zákazník nepřeje tato hromadná obchodní sdělení dostávat, může projevit svůj nesouhlas, a to pomocí odkazu uvedeném v e-mailu, kterým je takovýto Newsletter doručen nebo pomocí nastavení v uživatelském účtu; případně je možno napsat na podpora@medipoint.cz. Zákazník bere tímto na vědomí, že s ohledem na technické nastavení mu mohou být doručovány Hromadné Newslettery ještě 14 dnů od dne vyslovení nesouhlasu s obchodním sdělením.

5.   Obchodní sdělení (Newsletter na míru)

MediPoint nabízí svým Zákazníkům možnost získávat individualizovaná obchodní sdělení, tedy informační e-maily, SMS, telefonické nabídky a poštovní zásilky od MediPointu. Tato sdělení se týkají výhodných nákupů, slev, akcí a zajímavostí, které souvisí s předmětem činnosti MediPointu a jeho smluvních partnerů včetně telemarketingu. Takováto sdělení jsou činěna pouze se souhlasem Zákazníka. Za tímto účelem pak MediPoint zpracovává osobní údaje Zákazníka v rozsahu jméno a příjmení, e-mail, telefon, nákupní historie, doručovací adresa. Tyto osobní údaje jsou zpracovávány v databázi stálých zákazníků MediPoint. Zákazník uděluje souhlas s tímto zpracováním dobrovolně a může jej tedy kdykoliv odvolat. Odvolání je možné učinit přes odkaz uvedený v obchodním sdělení / e-mailu nebo na této e-mailové adrese: info@medipoint.cz. V rámci zpracování bude docházet k automatizovanému rozhodování včetně profilování, ovšem bez právních účinků pro subjekt údajů. Profilování je využíváno pro individualizaci obchodních sdělení. Zákazník bere tímto na vědomí, že s ohledem na technické nastavení mu mohou být doručovány Newslettery na míru ještě 14 dnů ode dne odvolání souhlasu.

6. Zkvalitňování služeb (Heureka, Call centrum)

MediPoint spolupracuje se společností Heureka Shopping s.r.o., se sídlem Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, IČO: 2387727, v rámci programu „Ověřeno zákazníky“. Za účelem zkvalitňování služeb předává MediPoint pouze e-mailové adresy svých zákazníků společnosti Heureka, která provádí průzkum kvality služeb internetových obchodů. Toto zpracování zakládáme na našem oprávněném zájmu. Pokud nesouhlasíte s tímto zpracováním, napište nám na podpora@medipoint.cz.

V rámci zkvalitňování služeb zákazníků a sledování výkonnosti zaměstnanců jsou nahrávány hovory na Infolince MediPoint /v call centru. Hovory v rámci call centra jsou uchovávány pouze po nezbytně nutnou dobu (maximálně 6 měsíců).

7. Online poradna

MediPoint provozuje na svých internetových stránkách také online poradnu a za tímto účelem zpracovává osobní údaje tazatelů. Pokládat dotazy online umožňuje MediPoint pouze zákazníkům nebo návštěvníkům se založeným uživatelským účtem. V rámci online poradny jsou zpracovávány pouze ty osobní údaje, které zákazník vložil do svého zákaznického účtu nebo informace, které umožní odborníkovi odpovědět na položenou otázku.  MediPoint zpracovává tyto informace za účelem splnění požadavku uživatele nejdéle po dobu 1 roku.

7.1 Pravidla poradny

Online poradna umístěná na www.medipoint.cz/poradna slouží pro poskytování rad týkající se oblasti zdravotnictví, a to například dotaz týkající se možných vzájemných účinků volně prodejných léčiv, doplňků stravy, dále dotazy ohledně vlastností volně prodejných léčiv, doplňků stravy, zdravotnických prostředků, zdravé výživy, jakož i dotazy týkající se lékárenského zboží a všeobecných dotazů týkajících se oblasti poskytování zdravotních služeb. Porady - odpovědi na dotazy poskytují kvalifikované osoby – lékárníci bez možnosti výběru konkrétního odpovídajícího.

Poradna není reklamou, neslouží k podpoře zvýšeného užívání léků, nenahrazuje osobní konzultaci s ošetřujícím lékařem nebo lékárníkem ani nenahrazuje klasickou lékařskou péči a slouží pouze jako zdroj informací.

Dotaz je spolu s odpovědí zveřejněn v neupraveném znění, proto MediPoint žádá, aby v dotazech byly poskytnuty jen takové informace, které mohou být veřejné. Zveřejněny budou jen ty odpovědi, u nichž je to právními předpisy dovoleno. E-mailová adresa, jméno ani příjmení není zveřejňována.

MediPoint upozorňuje, že nenese žádnou odpovědnost ze škody na zdraví tazatele či třetích osob vyplývajících z využití online poradny.

Odesláním vyplněného online dotazníku uděluje uživatel souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů za účelem poskytování služeb online poradny. Souhlas je poskytován dobrovolně a lze jej kdykoliv odvolat písemnou žádostí zaslanou poštou na adresu sídla Správce nebo na e-mailovou adresu: podpora@medipoint.cz, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. 

Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány po dobu nezbytně nutnou pro poskytnutí odpovědi, nejdéle však po dobu 1 roku.   Na provedení výmazu osobních údajů na žádost tazatele má provozovatel jako Správce lhůtu 10 pracovních dnů.

8. Cookies

8.1   Co jsou cookies?

Za účelem zlepšení námi poskytovaných služeb využívají naše internetové stránky soubory cookies. Soubory cookies jsou malé soubory, které ukládají informace ve Vašem prohlížeči a běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů. Soubory cookies tak slouží ke správné funkčnosti internetových stránek, pomáhají například dokončit proces nákupu nebo při zapamatování si přihlašovacích údajů našich zákazníků, takže tyto údaje není třeba znova zadávat.

Dále jsou cookies používány při zjišťování, které stránky a funkce používají naši návštěvníci nejčastěji; tím můžeme co nejlépe přizpůsobit naši nabídku požadavkům zákazníka. Nebo nám cookies pomáhají zjistit, které reklamy si návštěvníci nejčastěji prohlíží; příště se tak už nebude zobrazovat například reklama, o kterou návštěvním nemá zájem. Podle informací, které získáme pomocí cookies nelze však přímo identifikovat konkrétní osoba, pouze koncového zařízení. Zpracování těchto údajů zakládáme na našem oprávněném zájmu (úprava a cílení reklamy, úprava a zlepšování funkčnosti stránek).

Další obecné informace k souborům cookies naleznete například zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

8.2   Možnosti nastavení internetového prohlížeče

Při první návštěvě stránek našeho internetového obchodu jste upozorněni na cookies. Pokud neprovedete změnu v nastavení pomocí Vašeho internetového prohlížeče, vycházíme z toho, že s používáním cookies souhlasíte.

Používání souborů cookie lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Soubory cookies lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookie. Změnu nastavení můžete provést kdykoliv budete chtít.

Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookie můžete nalézt na následujících webových stránkách:

8.3   Zpracovatelé údajů, které pomocí cookies získáváme

 • Google (střední a východní Evropa)
  Google Ireland Limited (registrační číslo: 368047), se sídlem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko,
  Podmínky ochrany soukromí jsou dostupné zde: https://policies.google.com/technologies/ads a úpravy nastavení vašeho soukromí můžete provést ve svém osobním profilu na Google.
 • Seznam.cz, a.s., se sídlem Praha 5 - Smíchov, Radlická 3294/10, PSČ 150 00, IČO 26168685;
  Naše webové stránky využívají technologie retargetingu od služby Sklik provozované společností Seznam.cz, a.s. Retargeting umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naše reklamy v reklamní síti společnosti Seznam.cz, a.s.
  Z cílené reklamy se lze aktuálně odhlásit na adrese: http://www.imedia.cz nebo viz domovská stránka Seznam.cz (Nápověda/Cílená reklama).
 • AdForm - informace předáváme systému zbozi.cz, který je našim prodejním partnerem. 
  Adform, Wildersgade 10B, 1408 Copenhagen, Denmark;
  Podmínky ochrany soukromí jsou dostupné zde: https://site.adform.com/privacy-policy-opt-out/

9. Zpracovatelé

MediPoint může osobní údaje Zákazníka předat dalším zpracovatelům nebo příjemcům (zejména dopravce nebo pošta).

REBO k.s.
V Rybárnách
ulice Luční 136
Uherské Hradiště
686 01

Kontaktní osoba: Renáta Kovářová

Aktuální výčet zpracovatelů je následující:

 • BePositive s.r.o. se sídlem Jičínská 1786/49, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ: 01746944
 • Heureka Shopping s.r.o., se sídlem Karolinská 650/1, Karlín, 186 00 Praha, IČ: 023 87 727
 • Medipoint Services a.s., se sídlem Příborská 1000, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 02734125
 • REBO k.s., se sídlem Podolská 126/103, 147 00 Praha 4, IČ: 60726199

Příjemci osobních údajů (pouze kontaktní údaje pro doručování)

 • Česká pošta, s.p., se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 22599, IČ: 47114983
 • Zásilkovna s.r.o., se sídlem Lihovarská 1060/12, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ: 28408306
 • Geis Parcel CZ s.r.o., se sídlem Zemská 211, 337 01 Ejpovice, IČ: 63077051
 • Příslušné platební brány
 • Pro oblast cookies jsou zpracovatelé/příjemci uvedeni u informací o cookies
 • V případě požadavku kupujícího na jiný typ doručení objednávky, mohou být příjemcem osobních údajů další subjekt

10.   Práva subjektu osobních údajů

Subjekt údajů, v případě, že pro MediPoint budete identifikovanou a identifikovatelnou fyzickou osobou, máte následující práva:

10.1    Právo na informace

Máte právo na informace o zpracování Vašich osobních údajů. To znamená, že se nás můžete zeptat např., jaké Vaše údaje zpracováváme, jakým způsobem, k jakým účelům apod. Typicky to budou otázky, které jsou zmíněny v těchto Informacích a u kterých si třeba nebudete něčím jistí. Odpovíme Vám písemně (zpravidla mailem) nejpozději do 1 měsíce. Pokud by Váš požadavek byl náročný – např. by šlo o velké množství údajů a výrazně do minulosti – sdělíme Vám to a požádáme o Vaši trpělivost. Takový požadavek můžeme vyřídit až do 3 měsíců od jeho podání.

10.2    Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo obdržet potvrzení o tom, jaké osobní údaje MediPoint o Vás zpracovává, a kopii (výpis, seznam) osobních údajů, které o Vás zpracováváme. Takové potvrzení a seznam bychom Vám opět zpravidla poslali mailem.

10.3    Právo nebýt předmětem tzv. profilování

Profilování provádíme pouze tehdy, pokud jste s tímto výslovně souhlasili. Profilování je činnost, při které se o Vašich právech a povinnostech rozhoduje bez lidského zásahu. Toto právo v podstatě znamená, že jakékoli jednání Správce vůči Vám, které je právně významné (i např. zrušení účtu) musí vždy potvrdit živý člověk.

10.4    Právo na přesnost osobních údajů (opravu chybných osobních údajů)

Máme povinnost udržovat Vaše osobní údaje stále aktuální. Pokud by se u Vás cokoli změnilo (např. změníte příjmení, trvalý pobyt nebo e-mail), máte právo, aby MediPoint osobní údaje o Vás aktualizoval.

Vzhledem k počtu uživatelů nejsme schopni individuálně zjistit, zda taková změna u Vás nastala. Proto Vás prosíme, abyste nám změny a doplnění dávali vědět. Nejčastěji přitom stačí, pokud si změnu vyznačíte v údajích ve svém uživatelském účtu.  Pak provedeme opravu v naší databázi automaticky.

O opravě (doplnění) osobních údajů pak informujeme i osoby, kterým jsme je předali ke zpracování.

10.5    Právo podat námitku proti zpracování

Pokud byste se domnívali, že Vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně, můžete proti tomuto zpracování podat námitku. Šlo by o případ, kdy bychom zpracovávali údaje bez Vašeho souhlasu a neměli ani jiný oprávněný důvod ke zpracování (plnění zákona, přístup na web nebo plnění smlouvy obecně, jiný oprávněný zájem). Vaše námitka se může týkat také tzv. profilování – viz výše.

Tuto námitku nám můžete zaslat na kontaktní údaje uvedené na začátku tohoto dokumentu.

Vaši námitku jsme povinni zvážit z toho hlediska, zda skutečně neexistuje právní důvod pro zpracování. Pokud ne, jsme povinni ukončit zpracování Vašich osobních údajů (údaje skartovat). Pokud takový důvod existuje, sdělíme Vám ho. Vaši námitku jsme povinni vyřídit do 1 měsíce, nebo Vás do 1 měsíce informovat, že Váš požadavek je výrazně náročný. V takovém případě ho můžeme vyřídit až do 3 měsíců od jeho podání.

10.6    Právo na omezení zpracování osobních údajů

V určitých případech máme povinnost zpracování Vašich osobních údajů tzv. omezit. Zjednodušeně to znamená Vaše osobní údaje „zmrazit“. V takovém případě můžeme mít Vaše údaje ve své databázi uložené a oddělené od ostatních osobních údajů (jiných Vašich údajů). Naproti tomu je ale nesmíme např. předávat jiným osobám, kombinovat je s jinými osobními údaji ani je zpracovávat jinak. Důvody pro omezení zpracování osobních údajů jsou tyto:

 • osobní údaje nejsou přesné; jejich zpracování omezíme, dokud nebudou opraveny nebo doplněny,
 • zpracování osobních údajů je protiprávní, např. jsou zpracovány bez Vašeho souhlasu, a přitom v konkrétním případě souhlas nutný byl. Vy se ale můžete rozhodnout, že Vaše osobní údaje nemáme vymazat, ale jen omezit jejich zpracování,
 • pokud my už Vaše údaje nesmíme (podle právních předpisů) zpracovávat, ale Vy je potřebujete mít k dispozici pro ochranu svých práv a oprávněných zájmů (např. soudního sporu),
 • vznášíte námitku proti zpracování Vašich osobních údajů; po dobu, než Vaši námitku vyřídíme, budeme k Vašim údajům přistupovat v tomto omezeném režimu (omezíme jejich zpracování).

Při tomto omezení platí ještě jedna výjimka. Vaše osobní údaje můžeme použít také k uplatňování a bránění našich vlastních práv nebo jiných osob nebo z důvodů závažného veřejného zájmu (pokud by např. tyto osobní údaje mohly pomoci objasnit trestný čin).

10.7    Právo na vymazání/ukončení zpracování osobních údajů

V určitých případech máte právo na to, abychom veškeré nebo některé Vaše osobní údaje vymazali z naší databáze. Je to ve chvíli, kdy pro zpracování těchto údajů není dán žádný legální důvod (Váš souhlas, plnění zákona, plnění smlouvy, jiný oprávněný zájem).

Pokud vznesete požadavek na vymazání Vašich osobních údajů, jsme povinni ho vážit z toho hlediska, zda neexistuje právní zájem pro další uchovávání Vašich osobních údajů. Opět platí, že Váš požadavek musíme vyřídit nejpozději do 1 měsíce, jinak Vás do 1 měsíce vyrozumět o jeho vysoké náročnosti; pak máme na vyřízení až 3 měsíce.

Z práva na výmaz existují výjimky. Týká se to např. zpracování osobních údajů pro statistické a výzkumné účely nebo pro potřeby archivace. V takovém případě nemůžeme Vaše osobní údaje vymazat, ani pokud byste nás o to žádali.

10.8    Právo přenést své osobní údaje k jiné osobě

Osobní údaje, které o Vás zpracováváme, můžeme na základě Vašeho požadavku předat jiné osobě, která je bude zpracovávat. V našich databázích zároveň tyto údaje vymažeme. Je ale nutné splnit několik podmínek. Zaprvé, takové údaje musí být zpracovávány tzv. automatizovaně (tj. bez lidského zásahu, např. v počítačovém programu). Zadruhé, musí se jednat o osobní údaje zpracovávané buď s Vaším souhlasem, nebo kvůli plnění smlouvy (např. tedy přístupu na web). (Nemůžete si tedy takto vzít osobní údaje, které zpracováváme ze zákona, ani kvůli našemu oprávněnému zájmu – třeba ochraně bezpečnosti počítačové sítě nebo vymáhání našich práv.) Přenesené osobní údaje musí být přehledné a měl by si s nimi bez problémů poradit standardní počítačový program (údaje musí být v tzv. strojově čitelném formátu).

10.9    Právo na odvolání souhlasu

Pro některé účely zpracování Vašich osobních údajů potřebujeme Váš souhlas.  Svůj souhlas nám vždy poskytujete dobrovolně a máte právo ho kdykoli odvolat. K odvolání slouží kontakty uvedené na začátku těchto Informací. Pokud svůj souhlas odvoláte, nejsme oprávněni dále zpracovávat Vaše údaje pro takový účel (jejich zpracování ukončíme, údaje vymažeme).

10.10  Právo na podání stížnosti u tzv. dozorového úřadu

Pokud se domníváte, že kterékoli z Vašich práv týkající se Vašich osobních údajů bylo porušeno, máte právo podat stížnost k tzv. dozorovému úřadu. To je státní orgán, který má na starosti též dohled nad dodržováním právních předpisů o ochraně osobních údajů. V České republice je tímto orgánem Úřad pro ochranu osobních údajů.

11.   Zabezpečení

Osobní údaje jsou ukládány v bezpečné databázi. Přístup k osobním údajům je umožněn jen pověřeným pracovníkům, a to pouze zabezpečenou cestou pomocí schválených přístupů. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Správce přijal vhodná technická a organizační opatření k zajištění dostatečné ochrany osobních údajů, vybral a prověřil vhodné zpracovatele. Pokud je to možné a účelné, využívá Správce šifrování a pseudoanonymizace, zejména při přenosu dat.


Tyto zásady jsou účinné od 1. 10. 2018

Doprava zdarma od 1 000 Kč
nebo od 70 Kč

Více než 1 700
odběrných míst a doručení na adresu

Platba online, převodem
i dobírkou

Online
konzultace